Anna Kristine Johansen

advokat

Anna Kristine Johansen er advokat i vores team for Dispute Resolution.

Anna beskæftiger sig med rets- og voldgiftssager inden for det formueretlige område, herunder særligt med forsikrings-, entreprise- og erstatningsret samt sager omhandlende person- og arbejdsskade. 

Anna rådgiver nationale og internationale virksomheder i forbindelse med rets- og voldgiftssager. Rådgivningen omfatter blandt andet rådgiveres og entreprenørers erstatningsansvar samt professions- og produktansvar. 

Derudover rådgiver Anna i sager vedrørende person- og tingsskade samt ulykkes- og arbejdsskade.

Seneste nyt om Dispute Resolution

Dispute Resolution