Anne Sofie Jacobs

advokatfuldmægtig

Anne Sofie Jacobs er advokatfuldmægtig i vores team for Arbejds- og Ansættelsesret.

Anne Sofie rådgiver danske og internationale virksomheder om alle aspekter af arbejds- og ansættelsesret, herunder i forbindelse med transaktioner og omstruktureringer. 

Anne Sofie rådgiver både private og offentlige klienter om diverse ansættelsesretlige problemstillinger både i relation til ansættelse og afskedigelse, diskriminationssager, vilkårsændringer samt håndtering af medarbejderforhold i forbindelse med virksomhedsoverdragelser. 

Anne Sofie rådgiver også om incitamentsprogrammer, herunder aktieoptioner og warrants, samt om aflønning af ledende medarbejdere i finansielle virksomheder og forsikringsselskaber.

Seneste nyt om Arbejds- og Ansættelsesret

Arbejds- og Ansættelsesret