Anne Sofie Jacobs

advokatfuldmægtig

Anne Sofie Jacobs er advokatfuldmægtig i vores team for Ansættelses- og Arbejdsret.

Anne Sofie rådgiver danske og internationale virksomheder om alle aspekter af ansættelses- og arbejdsret, herunder i forbindelse med transaktioner og omstruktureringer. 

Anne Sofie rådgiver både private og offentlige klienter om diverse ansættelsesretlige problemstillinger både i relation til ansættelse og afskedigelse, diskriminationssager, vilkårsændringer samt håndtering af medarbejderforhold i forbindelse med virksomhedsoverdragelser. 

Anne Sofie rådgiver også om incitamentsprogrammer, herunder aktieoptioner og warrants, samt om aflønning af ledende medarbejdere i finansielle virksomheder og forsikringsselskaber.

Anne Sofie har i 2015-2016 læst et semester af jurastudiet på Humboldt Universität zu Berlin i Tyskland. Anne Sofie skriver og taler flydende tysk og rådgiver i sager, der involverer tyske parter.

Seneste nyt om Ansættelses- og Arbejdsret

Ansættelses- og Arbejdsret