Bo Vesterdorf

senior consultant

Bo Vesterdorf er senior consultant i Plesners team for EU- og konkurrenceret.

Bo Vesterdorf, Dr.iur.h.c., K1 (Kommandør af 1. grad) var gennem 18 år dommer ved Den Europæiske Unions Ret – de sidste 10 år som Præsident. Bo var dommer fra Rettens oprettelse i 1989 og har derfor været med til at påvirke udviklingen inden for EU-konkurrenceretten og EU-retten generelt.

Bo har siden 2007 arbejdet for Plesner som Senior Consultant. Samtidig har han været fast tilknyttet University of St. Gallen i Schweiz, Fordham University i USA og University College London.

Anerkendelser

 • Udnævnt af Business Week som en af 25 "Stars of Europe" : "Vesterdorf has played a giant role in the creation of a new Europe-wide jurisprudence, the effects of which are felt from Seville to Seattle."
 • Udnævnt til æresdoktor, Dr.iur.h.c. af St. Gallen University: "Vesterdorf is one of the most influential judges in the history of European integration."
 • Fordham Law School har dedikeret en udgave af International Law Journal til Bo Vesterdorf og fremhævet ham som: "an eminent jurist who has significantly contributed to the development of the CFI’s jurisprudence, and also provided able pragmatic leadership as its presiding judge."
 • Bruylant har publiceret et festskrift "Liber Amicorum in Honour of Bo Vesterdorf" med bidrag fra nogle af de mest berømte dommere, forskere og praktiserende advokater inden for EU-ret. Inklusiv (nuværende og tidligere) dommere ved Den Europæiske Unions Domstol, Claus Gulmann og Koen Lenaerts, og præsident ved EFTA-Domstolen, Carl Baudenbacher.

Erfaring som senior consultant

Legal opinions og ekspertudtalelser
Bo Vesterdorf har udgivet flere legal opinions og ekspertudtalelser i en række internationale og nationale sager i forbindelse med både EU-konkurrenceret og EU-ret generelt, herunder:

 • Legal opinions i en række af de mest profilerede internationale misbrugssager involverende tech-giganter ved EU-Kommissionen og EU-Domstolen
 • Legal opinions i sager om standard-essentielle patenter involverende asiatiske, amerikanske og europæiske virksomheder
 • Legal opinion i en patentkonflikt mellem virksomheder inden for haptisk teknologi
 • Legal opinion til EU-Kommissionen og Rådet for Den Europæiske Union om det retlige grundlag for et EU-kommissionsforslag om lovpligtig revision af virksomheder af interesse for offentligheden
 • Ekspertudtalelse for Stockholms Tingsrätt om varemærkerettigheder i fødevaresektoren
 • Legal opinion i en sag for den græske telekommunikationsmyndighed angående begrebet ”equally efficient operator” i sager om "margin squeeze"
 • Legal opinion i en sag ved Stockholms Tingsrätt om mulig anmodning om præjudiciel afgørelse om EU's momsregler
 • Legal opinion i retssager i flere medlemslande vedrørende moderselskabsansvar i EU-kartelsager
 • Legal opinion i en EU-fusionskontrolsag involverende græske flyselskaber 
 • Legal opinion i en sag for Konkurrencerådet vedrørende påståede urimeligt høje priser på elmarkedet
 • Legal opinion i en sag ved Stockholms Tingsrätt vedrørende "margin squeeze" inden for telekommunikationssektoren
 • Legal opinion i en engelsk sag vedrørende fortolkning af EU-lovgivningen om tildeling af telekommunikationsfrekvenser
 • Legal opinion i en voldgiftssag ved Stockholms Handelskammere vedrørende prisdiskrimination
 • Legal opinion i en sag for en lettisk regional domstol om en beslutning om foreløbige retsmidler fra det lettiske konkurrenceråd

Mock trials
Bo Vesterdorf har ageret dommer i mock trials i en række sager som forberedelse til mundtlige forhandlinger ved Domstolen, Retten og nationale domstole

En EU-dommers perspektiv
Bo Vesterdorf har i en række sager bistået klienter og deres eksterne rådgivere ved at give en EU-dommers perspektiv på blandt andet det mulige udfald på sager, vurdering af bevismateriale og juridiske argumenter og proceduremæssige spørgsmål. Dette inkluderer:

 • EU-kartelsager, der både involverer traditionelle og hidtil ukendte karteller, såsom sager, der vedrører forvaltningsorganisationer og "pay-for-delay" sager
 • EU-sager om misbrug, herunder nogle af de mest profilerede sager involverende internationale tech-giganter
 • EU-fusionskontrolsager, herunder en sag vedrørende påstået præimplementering ("gun-jumping"), der involverede præjudiciel forelæggelse for EU-Domstolen
 • Statsstøttesager, herunder sager vedrørende organisering af privatiseringer af statslige virksomheder for at undgå statsstøtte
 • Andre sager, herunder sager vedrørende proceduremæssige spørgsmål, såsom brugen af foreløbige forholdsregler, en sag om strømkabler mellem EU-medlemslande, en sag om transport af naturgas til EU fra et ikke-EU-medlemsland samt en patenttvist for de amerikanske domstole 

Erfaring fra Retten

EU-ret
Bo Vesterdorf var involveret i adskillige sager vedrørende statsstøtte, udbud, erstatningssøgsmål, varemærker, EU-registreringer af kemikalier og medicinalvarer samt generel EU forvaltningsret.

Karteller

Bo Vesterdorf var involveret i en række betydningsfulde kartelsager, herunder Welded Steel Mesh, Soda-ash og Dutch building and construction, som bekræftede og uddybede mange af de fundamentale principper, der findes i EU retspraksis om karteller.

Bo Vesterdorf fungerede som generaladvokat i Polypropylene - den første kartelsag, der blev anlagt ved Retten. Hans udtalelser, som i det store hele blev fulgt af Retten og Domstolen, fastlagde en række vigtige principper, som er blevet bekræftet i adskillige efterfølgende afgørelser og domme, herunder økonomisk vidneudsagn, bevisbyrde og bevisstandard, bevisværdien af forskellige typer bevismateriale, de sagsøgtes ret til aktindsigt, begrebet samordnet praksis og antagelser vedrørende passiv deltagelse i møder og udveksling af oplysninger. Bo Vesterdorf fungerede som refererende dommer i Cartonboard, hvor Retten indirekte forhøjede bødeniveauet.

Misbrug af dominerende stilling
Bo Vesterdorf var dommer i nogle af de mest betydningsfulde misbrugssager, der blev afgjort ved Retten, herunder Hilti (som refererende dommer) vedrørende dominans på sekundære markeder og koblingssalg; British Airways vedrørende rabatordninger; og Tiercé Ladbroke, Magill og Microsoft vedrørende leveringsnægtelse og samspillet mellem konkurrenceret og IP-ret.

Fusioner
Bo Vesterdorf var dommer i en række vigtige fusionssager, der blev appelleret til Retten, herunder Gencor og Airtours, som præciserede betingelserne for kollektiv dominans; Tetra Laval vedrørende markedsdefinition samt vertikale fusioner og konglomerat-fusioner; og Schneider/Legrand om konsekvenser af proceduremæssige overtrædelser.

Vertikale aftaler
Bo Vesterdorf var dommer i en række vigtige sager vedrørende vertikale aftaler, herunder Viho om virksomhedsbegrebet; Parker Pen vedrørende eksportforbud, påvirkning af samhandlen og betingelserne for at påvise forsæt; og Kruidvat og Leclerc vedrørende selektive distributionssystemer og distribution af luksusprodukter.

Proceduremæssige anliggender 
Bo Vesterdorf var dommer i en række vigtige sager, der involverede proceduremæssige spørgsmål, herunder Microsoft vedrørende foreløbige forholdsregler; API vedrørende tredjemands rettigheder til aktindsigt; og Mannesmannröhren-Werke vedrørende retfærdig rettergang, selvinkriminering og parters rettigheder og forpligtelser i forbindelse med informationsanmodninger.

Seneste nyt om EU- og Konkurrenceret og Offentlige Indkøb

Læs alle insights om EU- og Konkurrenceret og Offentlige Indkøb