Bo Vesterdorf

senior consultant

Bo Vesterdorf er senior consultant i vores team for EU- og konkurrenceret.

Bo Vesterdorf, Dr.iur.h.c., K1 (Kommandør af 1. grad) var gennem 18 år dommer ved Den Europæiske Unions Domstol – de sidste 10 år som præsident for retten. Bo var dommer fra domstolens oprettelse i 1989 og har derfor været med til at påvirke udviklingen inden for EU-konkurrenceretten og EU-retten generelt.

Forud for arbejdet ved Den Europæiske Unions Domstol havde Bo en lang karriere inden for Justitsministeriet, bl.a. som juridisk attaché hos Danmarks Faste Repræsentation ved den Europæiske Union og som chef for ministeriets konstitutionelle og administrative juridiske afdeling.

Bo har siden 2007 arbejdet for Plesner som Senior Consultant. Samtidig har han været fast tilknyttet University of St. Gallen i Schweiz, Fordham University i USA og University College London.

I forbindelse med sit arbejde for Plesner har Bo været medvirkende til at analysere og arbejde med komplekse, materielle og processuelle sager, inklusiv arbejde i relation til vurdering af forskellige former for misbrug, samordnet praksis, engangs- og vedvarende lovovertrædelser, beviskrav, straflempelse og den Europæiske Kommissions forligsprocedure.

Bo har udgivet flere legal opinions til nationale domstole og konkurrencemyndigheder samt udarbejdet second opinions og været dommer i "Mock trails".

Highlights

I løbet af sin tid ved Den Europæiske Unions Domstol præsiderede Bo i en række vigtige sager:

  • Karteller - Armeringsnet kartellet, Natriumcarbonat kartellet og det hollandske byggekartel, som bekræftede og uddybede mange af de fundamentale principper, der findes i EU retspraksis om karteller. Fungerede som refererende dommer i karton kartellet, hvor Den Europæiske Unions Domstol indirekte forhøjede bødeniveauet
  • Misbrug af dominerende stilling - Hilti (som refererende dommer) vedrørende dominans og koblingssalg; British Airways vedrørende rabatordninger; og Tiercé Ladbroke, Magill og Microsoft vedrørende leveringsnægtelse og samspillet mellem konkurrenceret og IP-ret
  • Fusioner - Gencor og Airtours, der præciserede forholdene i forbindelse med kollektiv dominans; Tetra Laval vedrørende markedsdefinition samt vertikale fusioner og fusion af konglomerattypen; og Schneider/ Legrand vedrørende konsekvenser af proceduremæssige overtrædelser
  • Proceduremæssige anliggender - Microsoft vedrørende overgangsforanstaltninger; API vedrørende tredjemands rettigheder til aktindsigt; og Mannesmannröhren-Werke vedrørende retfærdig rettergang, selvinkriminering og parters rettigheder og forpligtelser i forbindelse med Kommissionens informationsanmodning
  • Vertikale aftaler - Viho vedrørende virksomhedsbegrebet, Parker Pen vedrørende eksportforbud, påvirkning af samhandlen og forudsætninger for at påvise forsæt; og Kruidvat og Leclerc vedrørende selektive distributionssystemer og distribution af luksusprodukter

Derudover har Bo været involveret i adskillige sager vedrørende statsstøtte, udbud, erstatningssøgsmål, varemærker, EU-registreringer af kemikalier og medicinalvarer samt generel EU forvaltningsret.
 

Ratings

  • Bo Vesterdorf is recommended as regards EU and Competition. (2015)
Udnævnt af Business Week som en af 25 "Stars of Europe": "Vesterdorf has played a giant role in the creation of a new Europe-wide jurisprudence, the effects of which are felt from Seville to Seattle."

"Liber amicorum en l'honneur de bo vesterdorf / In honour of Bo Vesterdorf": Festskrift med bidrag fra nogle af de mest berømte dommere, forskere og praktiserende advokater inden for EU-ret, inklusiv (nuværende og tidligere) dommere ved Den Europæiske Unions Domstol, Claus Gulmann og Koen Lenaerts, og præsident ved EFTA-Domstolen, Carl Baudenbacher.

Fordham Law School - dedikeret udgave af International Law Journal: "an eminent jurist who has significantly contributed to the development of the CFI’s jurisprudence, and also provided able pragmatic leadership as its presiding judge."

Udnævnt til æresdoktor, Dr.iur.h.c. af St. Gallen University: "Vesterdorf is one of the most influential judges in the history of European integration."

Seneste nyt om EU- og Konkurrenceret og Offentlige Indkøb

Læs alle insights om EU- og Konkurrenceret og Offentlige Indkøb