Camille Robertsen

advokat, manager

Camille Robertsen er manager i vores team for Dispute Resolution.

Camille beskæftiger sig med rets- og voldgiftssager inden for en bred vifte af de formueretlige retsområder, herunder entrepriseret og generel forsikrings-, erstatnings- og kontraktret.

Camille rådgiver klienter inden for flere områder, heriblandt tekniske rådgivere, entreprenører og bygherrer vedrørende rets- og voldgiftssager. Rådgivningen vedrører bl.a. rådgiveres/entreprenørers erstatningsansvar, samt produkt- og erhvervsansvar. Derudover rådgiver hun forsikringsselskaber om gennerelle forsikringsretlige problemstillinger, herunder regulatoriske spørgsmål.

Endvidere rådgiver Camille klienter i rets- og voldgiftssager af mere generel erstatningsretlig og kontraktretlig karakter og beskæftiger sig dagligt med procesret.

Seneste nyt om Dispute Resolution

Læs alle insights om Dispute Resolution