Charlotte Hasseriis Iversen

advokat (L), partner

Charlotte Hasseriis Iversen er specialist i forsikringsret generelt og rådgiver om regulatoriske forhold for danske og udenlandske forsikrings- og pensionsselskaber samt forsikringsformidlere.

Charlotte har gennem årene bistået en række danske og udenlandske forsikrings- og pensionsselskaber samt forsikringsformidlere med etablering og omstrukturering, herunder porteføljeoverdragelser. Hun har desuden rådgivet en række danske og udenlandske selskaber om dansk forsikringsformidlerlovgivning, senest om implementeringen af forsikringsdistributions-direktivet i dansk lovgivning. 

Charlotte har endvidere specialiseret sig inden for forsikrings- og erstatningsret generelt, herunder forsikrings-svindel, rådgivers erstatningsansvar, produktansvar, almindeligt erhvervsansvar og reassurance og har i den forbindelse ført et stort antal rets- og voldgiftssager indenfor disse områder. Charlotte leverer på grund af sit dybtgående kendskab til forsikrings- og pensionsmarkedet målrettet og værdiskabende rådgivning til sine klienter i branchen. 

Charlotte er medlem af bestyrelsen i Det Danske Selskab for Forsikringsret og har været næstformand siden maj 2016.

Highlights

 • AP Pension - regulatorisk bistand til AP Pension i forbindelse med køb af aktier i Nykredit Livsforsikring A/S fra Topdanmark Livsforsikring A/S og den efterfølgende fusion mellem AP Pension og Nykredit Livsforsikring A/S
 • AnaCap Financial Partners LLP – regulatorisk bistand i forbindelse med erhvervelsen af en kontrollerende aktiepost i SundhedsGruppen A/S, der omfatter Sundhedssikring A/S, en dansk forsikringsformidler
 • Pensionskassen for Apotekere og Farmaceuter - regulatorisk bistand i forbindelse med pensionskassens overdragelse af sin portefølje til PFA, Forsikringsaktieselskab
 • PFA Pension - bistand i en række sager vedrørende forsikringsvig og ret til dækning i henhold til forsikringspolicer, der dækker tab af erhvervsevne
 • Danica Pension - bistand i en række sager vedrørende forsikringsvig og ret til dækning i henhold til forsikringspolicer, der dækker tab af erhvervsevne
   

Ratings

 • Charlotte Hasseriis Iversen is recommended as regards Insurance.

  "Torben Bondrop and Charlottes Hasseriis Iversen stand out as individuals. They are both extremely skilled lawyers and practitioners; and at the same time, they are very decent and likeable people, which one can always trust" (2021)

 • Charlotte Hasseriis Iversen is recommended as regards Insurance (2019)

 • Charlotte Hasseriis Iversen is recommended as regards Insurance. (2017)

 • Charlotte is recommended as regards Insurance.

  The "competent, highly skilled" Charlotte Hasseriis Iversen advised Dansk Shell on the transfer of its pension funds to CNP Assurances. (2014)
Se flere Se færre

Seneste nyt om Dispute Resolution

Læs alle insights om Dispute Resolution