Charlotte Hasseriis Iversen

advokat (L), partner

Charlotte Hasseriis Iversen er specialist inden for regulatoriske forhold for danske og udenlandske forsikrings- og pensionsselskaber samt forsikringsformidlere.

Charlotte har gennem årene bistået en række danske og udenlandske forsikrings- og pensionsselskaber med etablering og rekonstruktion, herunder porteføljeoverdragelser. Hun har endvidere specialiseret sig inden for forsikrings- og erstatningsret generelt, herunder rådgivers erstatningsansvar, produktansvar, erhvervsansvar og reassurance, og hun har i den forbindelse ført et stort antal rets- og voldgiftssager.

Det dybe markedskendskab inden for forsikring og pension gør, at Charlotte leverer en målrettet og værdiskabende rådgivning til klienterne i branchen.

Highlights

 • AP Pension - regulatorisk bistand til AP Pension i forbindelse med fusionen mellem AP Pension og FSP
 • A/S Dansk Shell - regulatorisk bistand i forbindelse med selskabets overdragelse af sine pensionskasser til CNP Assurances
 • LB koncernen - regulatorisk bistand i forbindelse med koncernens omstrukturering
 • Pensionskassen for Apotekere og Farmaceuter - regulatorisk bistand i forbindelse med pensionskassens overdragelse af sin portefølje til PFA
 • Sund og Bælt A/S - retssag anlagt af italiensk entreprenør med krav om betaling af ca. DKK 700 mio. vedrørende opførelsen af Storebæltsforbindelsen
 • SEB Pensionsforsikring A/S - rådgivning i forbindelse med en række retssager om ret til dækning under erhvervsevnetabsforsikringer
 • Tryg Forsikring A/S - bistand til forsikringsselskabet og forsikrede ingeniører og arkitekter i forbindelse med en række voldgiftsager vedrørende de pågældende rådgiveres rådgiveransvar

Ratings

 • Charlotte Hasseriis Iversen is recommended as regards Insurance (2019)

 • Charlotte Hasseriis Iversen is recommended as regards Insurance. (2017)

 • Charlotte is recommended as regards Insurance.

  The "competent, highly skilled" Charlotte Hasseriis Iversen advised Dansk Shell on the transfer of its pension funds to CNP Assurances. (2014)

Seneste nyt om Dispute Resolution

Læs alle insights om Dispute Resolution