Christian Ellegaard Gejel

advokatfuldmægtig

Christian Ellegaard Gejel er advokatfuldmægtig i vores team for Insolvens og Rekonstruktion, der håndterer de største og mest komplekse konkurser og rekonstruktioner i Danmark.

Christian beskæftiger sig med alle aspekter af insolvens- og rekonstruktionsret og har erfaring med behandling af konkursboer, likvidationer, rekonstruktioner, konkurskarantæne samt varetagelse af kreditorpositioner.

Christian har erfaring med gennemførelse af virksomhedsoverdragelser og de særlige problemstillinger håndteringen af selskabets medarbejdere samt selskabets igangværende arbejder medfører, når overdragelsen sker fra et konkursramt selskab.

Herudover beskæftiger Christian sig med generelle erhvervsretlige problemstillinger.

Seneste nyt om Insolvens og Rekonstruktion

Insolvens og Rekonstruktion