Christian Th. Kjølbye

advokat, partner, LL.M.

Christian Th. Kjølbye er partner i vores team for Dispute Resolution.

Christians hovedarbejdsområder er:
 • Virksomhedstransaktioner
 • Strukturerede salgsprocesser
 • Børsnoterede virksomheder
 • Overtagelsestilbud
 • Fondsret - erhvervsdrivende og ikke-erhvervsdrivende fonde
 • Voldgiftssager - dansk og international voldgift, navnlig inden for M&A og transaktionsrelaterede sager

Christians track record omfatter flere af de allerstørste virksomhedstransaktioner i Danmark. Christian har desuden en dyb sektorspecialisering bl.a. inden for telekommunikation, IT/rådgivningsvirksomheder, logistikvirksomheder og food/beverage segmentet. Han rådgiver klienter om overtagelsestilbud og ledelses- og governance-forhold.

Christian er en af landets førende rådgivere inden for fondsret. Han rådgiver en række af de største erhvervsdrivende fonde i Danmark om strategiske forhold til fondens erhvervsvirksomheder og rådgivning om fondens formål bl.a. i forhold til uddelinger, governance og formålsændringer mv.

Desuden er han bestyrelsesformand og bestyrelsesmedlem i en række fondsbestyrelser. Christian sad som sagkyndigt medlem af Erhvervsfondsudvalget i 2012 og var med til at udarbejde forarbejderne til Lov om Erhvervsdrivende Fonde.

Derudover er Christian særdeles erfaren inden for voldgift. Christian har ført en række betydende internationale voldgiftssager vedrørende M&A garantikrav, loyal oplysningspligt og andre transaktionsrelaterede tvister med en høj grad af kompleksitet, ekspertvidner mv. Christian har desuden medvirket som voldgiftsdommer og voldgiftsformand i en række danske og internationale voldgiftssager.

Christian har en LL.M fra New York University og underviser og holder foredrag om selskabs- og fondsretlige emner.

Highlights

 • Brdr. Hartmann - offentligt overtagelsestilbud fra Lactosan-Sanovo
 • Dagbladet Børsen - rådgivning til den svenske mediekoncern Bonnier i forbindelse med salget af Dagbladet Børsen til JP/Politikens Hus
 • Danisco A/S - DuPonts overtagelse af Danisco (via et offentligt købstilbud)
 • Danske Færger - etablering af Danske Færger ved fusion mellem Bornholmstrafikken A/S, Sydfynske A/S (der var et indirekte helejet datterselskab af Clipper Group A/S) og Færgen
 • Louis Poulsen Lightning A/S - salg af Louis Poulsen Lightning A/S til Polaris
 • Post Nord - fusion af Post Danmark A/S og Posten AB
 • Sanistål - fortegningsemission
 • Sanovo Greenpack Embalagens do Brasil Ltda - Brdr. Hartmanns køb af Sanovo Greenpack Embalagens do Brasil Ltda fra Lactosan-Sanovo Holding A/S
 • Scandlines - salg af færgeselskabet Scandlines
 • Skagen Designs - salg af Skagen Designs til den amerikanske virksomhed Fossil
 • Telenor - påtænkt fusion af Telenors og Telias danske virksomheder i et nyt fælles selskab
 • Trustpilot - venture investeringer i Trustpilot
 • Trustpilot - rådgivning i forbindelse med Vitruvian Partners' investering i Trustpilot
 • Welltec - PFA's investering i Welltec

Udvalgte voldgiftssager

 • International voldgiftssag som advokat for tysk selskab, der indgav klage mod en global dansk virksomhed i sag om det danske selskabs salg af et datterselskab til den tyske køber. Omfattende erstatningskrav på baggrund af brud på regnskabsgarantier og brud på sælgerens loyale oplysningspligt samt bevisførelse om tabets størrelse, bl.a. på grundlag af DCF tabsopgørelse.
 • Advokat for distributør (i Tyskland, Schweitz og Østrig) mod dansk selskab vedrørende det danske selskabs uberettigede ophævelse af distributionsaftalen, med gennemførelse af betydeligt erstatningskrav over for det danske selskab.
 • Formand for voldgiftstribunal i sag vedr. ophævelse af køb af andel i et kommanditselskab i Tyskland på grund af fejlagtige oplysninger i det underliggende prospektmateriale.
 • Voldgiftsdommer i international voldgiftssag mellem et amerikansk selskab og et schweizisk selskab vedr. spørgsmål om købesummens opgørelse i forbindelse med en international virksomhedshandel.
 • Omfattende erfaring i øvrigt som advokat eller voldgiftsdommer i sager om aktionæroverenskomster (shareholder agreement) i forbindelse med voldgiftssager og voldgiftsklager relateret til køb og salg af virksomheder, navnlig vedr. påståede brud på sælgernes loyale oplysningspligt, regnskabs- og skattegarantier samt købesumsopgørelser.

Ratings

 • Christian Th. Kjølbye is recommended and has been inducted into the Legal 500 Hall of Fame as regards Commercial, Corporate and M&A (2024)

 • Christian Th. Kjølbye is ranked as a Senior Statesman as regards Corporate/M&A by Chambers Global and Chambers Europe. 

  Senior statesperson Christian Kjølbye is noted for his longstanding experience in the field. He offers strategic advice on cross-border M&A deals.

  "Christian provides an insightful and client-oriented approach, setting the right team for the task" (2024)

 • Christian Th Kjølbye is recommended as a "Global Leader" as regards Telecoms & Media (2023+2024)
 • Christian Th. Kjølbye is listed as a Leading Lawyer (Highly Regarded) as regards Capital Markets: Equity and M&A (2019-2023)

 • Christian Th. Kjølbye has been inducted into the Legal 500 Hall of Fame as regards Commercial, Corporate and M&A. He is recommended as regards Commercial, Corporate and M&A (2023)

 •  

  Christian Th. Kjølbye is ranked as a Senior Statesman as regards Corporate/M&A by Chambers Global and Chambers Europe.

  Senior statesman Christian Kjølbye is noted for his longstanding experience in the field. He offers strategic advice on cross-border M&A deals (2022+2023)

 • Christian Th. Kjølbye has been inducted into the Legal 500 Hall of Fame as regards Commercial, Corporate and M&A. He is recommended as regards Commercial, Corporate and M&A (2022)

 • Christian Th. Kjølbye has been inducted into the Legal 500 Hall of Fame as regards Commercial, Corporate and M&A. He is recommended as regards Commercial, Corporate and M&A (2021)

 •  

  Christian Th. Kjølbye is ranked as a Senior Statesman as regards Corporate/M&A by Chambers Global and Chambers Europe.

  Christian Kjølbye is noted for his longstanding experience in the field. He advises clients on cross-border M&A deals (2021)

 • Christian Th. Kjølbye is recommended and listed as a leading individual (Hall of Fame) as regards Commercial, Corporate and M&A (2020)

 •  

  Christian Th. Kjølbye is ranked as a leading individual as regards Corporate/M&A by Chambers Global and Chambers Europe.

  Christian Kjølbye assists clients with acquisitions and divestments. He is recognised as a "skilled and experienced"  lawyer in M&A transactions. He advises public sector clients and energy companies (2020)

   

 • Christian Th. Kjølbye is listed as a leading individual as regards Commercial, Corporate and M&A. Further, Christian Th. Kjølbye is recommended as regards Telecoms.

  Christian Th. Kjølbye "stands out as a very capable lawyer" with "a great insight into legal issues" and "a friendly, understanding and hardworking attitude" (2019)

 •  

  Christian Th. Kjølbye is ranked as a leading individual as regards Corporate/M&A by Chambers Global and Chambers Europe.

  Christian Th. Kjølbye has a strong track record in the corporate/M&A field. He has experience advising on transactions and commercial agreements (2019)

 • Christian Th. Kjølbye has in January 2018 been inducted into the Legal 500's Hall of Fame for his continuous excellence within the practice area: Commercial, Corporate and M&A. Before 2018, the Hall of Fame only featured leading lawyers from the US.

  The Legal 500 Hall of Fame highlights individuals who have received constant praise by the clients for continued excellence. The Hall of Fame highlights, to clients, the law firm partners, who are at the pinnacle of the profession. In EMEA, the criteria for entry is to have been recognised by The Legal 500 as one of the elite leading lawyers for seven consecutive years. 

 •  

  Christian Th. Kjølbye is ranked as a leading individual (Band 1) as regards Corporate/M&A by Chambers Global and Chambers Europe.

  According to clients, Christian Th. Kjølbye is very "efficient, both in his approach to the process as well as in his advice". He has noteworthy expertise in acting for clients on mergers and structured sales processes and recently led the firm's work on a significant corporate transaction in the Danish media sector (2018)

 • Christian Th. Kjølbye is listed as a leading individual as regards Commercial, Corporate and M&A (2018) 
 • Christian Th. Kjølbye is listed as a Leading Lawyer (Highly Regarded) as regards Capital Markets: Equity and M&A (Financial and Corporate 2018)
 • Christian Th Kjølbye is listed as an expert with respect to both Telecoms & Media and Corporate: Mergers & Acquisition (2017)
 •  
  Christian Th. Kjølbye is ranked as a leading individual (Band 1) as regards Corporate/M&A by Chambers Global and Chambers Europe (2017)
 • Christian Th. Kjølbye is listed as a leading individual as regards Commercial, Corporate and M&A (2017)
   
 • Christian Th. Kjølbye is listed as a Leading Lawyer as regards Capital Markets: Equity and M&A (Financial and Corporate 2017)
 •  

  Christian Th. Kjølbye is ranked as a leading individual (Band 1) as regards Corporate/M&A by both Chambers Global and Chambers Europe.

  Christian Th. Kjølbye remains a leading figure for Danish M&A transactions, while also advising high-profile clients on complex multi-jurisdictional mandates (2016)

 • Christian Th. Kjølbye is listed as a leading individual as regards Mergers & Acquisitions (2016)

 • Christian Th. Kjølbye is listed as a Leading Lawyer as regards Capital Markets (Equity) as wells as M&A (2016)
 • Christian Th. Kjølbye is listed as an expert with respect to Corporate - Merger & Acquisition.

  Christian Th. Kjølbye is listed as an expert with respect to Telecommunications Media & Technology - Telecoms and Media (2016)

 • Christian Th. Kjølbye is ranked as a leading individual as regards Capital Markets by Chambers Global as well as by Chambers Europe. Christian Th. Kjølbye focuses primarily on public M&A and corporate finance, and is noted for his expertise in the telecommunications industry. He is described as a "highly skilled lawyer who is really pleasant to work with".

  Christian Th. Kjølbye is ranked as a leading individual (Band 1) as regards Corporate/M&A by Chambers Global as well as by Chambers Europe. Interviewees describe Christian Th. Kjølbye as "one of the stars of the team," with one saying: "He is one of the best lawyers I've worked with so far - an unbelievably hard worker who demonstrates very strong knowledge." Kjølbye recently advised Targetti Sankey on its sale of Louis Poulsen Lighting Group to Polaris Private Equity (2015)
 • Christian Th. Kjølbye is recommended as regards Energy.

  Christian Th. Kjølbye is listed as a leading individual as regards Mergers & Acquisitions.

  Christian Th. Kjølbye is recommended as regards Capital Markets (2015)

 • Christian Th. Kjølbye is listed as a Leading Lawyer as regards M&A as well as Equity Capital Markets (2015)

 • Christian Th. Kjølbye is listed as a leading individual as regards Mergers and Acquisitions in the Banking, Finance and Transactional Law (2015)

 • Christian Th. Kjølbye is ranked as a leading individual as regards Capital Markets by Chambers Global as well as by Chambers Europe. He is a "rising star" of the capital markets practice. According to one peer, he is "absolutely someone I would refer work to." He is also recognized as a leading corporate/M&A expert.
   
  Christian Th. Kjølbye is ranked as a leading individual (Band 1) as regards Corporate/M&A (2014)
Se flere Se færre

Seneste nyt om Dispute Resolution

Dispute Resolution