Christoffer Byberg Rasmussen

advokatfuldmægtig

Christoffer Byberg Rasmussen er advokatfuldmægtig i vores team for Dispute Resolution.

Christoffer beskæftiger sig med rets- og voldgiftssager inden for det formueretlige område, herunder særligt med forsikrings- og erstatningsret, rets- og voldgiftssager samt entrepriseret.

Seneste nyt om Dispute Resolution

Dispute Resolution