Dagmar Smed Søndergaard

advokatfuldmægtig

Dagmar Smed Søndergaard er advokatfuldmægtig i vores team for Dispute Resolution.

Dagmars fokus vedrører rådgivning af såvel private virksomheder som offentlige myndigheder om offentligretlige forhold, herunder miljø-, plan- og energiret, ekspropriation og markedsføringsret.

Dagmar arbejder desuden med førelse af retssager for de civile domstole. Hun arbejder med retssager for og mod offentlige myndigheder, ekspropriationssager ved taksationsmyndighederne og klagesager ved administrative råd og nævn.

Seneste nyt om Dispute Resolution

Dispute Resolution