David Joakim Grann

advokatfuldmægtig

David Joakim Grann er advokatfuldmægtig i vores team for Entreprise.

David beskæftiger sig primært med rets- og voldgiftssager, særligt erstatnings- og kontraktretlige tvister inden for områderne entrepriseret, erstatningsret samt aftaleret.

David rådgiver danske og internationale virksomheder med sager for både de ordinære domstole og i voldgiftssager, herunder ved Voldgiftsnævnet for Bygge- og Anlægsvirksomhed og Voldgiftsinstituttet.

David har tidligere erfaring med rådgivning om etablering og drift af investeringsfonde, herunder om finansielle og regulatoriske forhold relateret til forvaltere af alternative investeringsfonde samt rådgivning af institutionelle og andre professionelle investorer om erhvervelse af andele i investeringsfonde.

Seneste nyt om Entreprise

Entreprise