Emil Brudsgård Larsen

advokat, manager

Emil Brudsgård Larsen er manager i vores team for Dispute Resolution.

Emil arbejder primært med retssager for de civile domstole som med voldgiftssager for danske voldgiftsinstitutioner som eksempelvis Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed.

Emil rådgiver hovedsageligt aktørerne inden for bygge- og anlægsbranchen herunder tekniske rådgivere, bygherrer og entreprenører.

Herudover beskæftiger Emil sig med erstatningsret i bred forstand og tillige med generel erhvervsret samt generel tvisteløsning.

Seneste nyt om Dispute Resolution

Dispute Resolution