Frants Dalgaard-Knudsen

advokat (H), partner, PhD, FCIArb

Frants Dalgaard-Knudsen har omfattende erfaring med bygge- og anlægsprojekter, tekniske leverancer og kommercielle spørgsmål inden for infrastruktur, boliger, industri, energi, handel og transport.

Frants' arbejde omfatter primært kontrakter, transaktioner, løbende rådgivning og navnlig løsning af konflikter på disse områder. Han har stor erfaring med voldgiftssager og med løbende rådgivning på projekter. Han har betydelig erfaring med implementering af teamwork fra sit arbejde som leder af Plesners Corporate/Commercial-afdeling i ti år.

Det er de store entrepriseopgaver i Danmark, Frants har beskæftiget sig med - blandt andet motorveje, kraftværker, vindmøller, Københavns Metro og Storebæltsforbindelsen, og han har desuden bistået ved konfliktløsning i forbindelse med større bygge- og anlægsprojekter og tekniske leverancer i udlandet i henhold til FIDIC. Han har også erfaring fra landbrugssektoren og fødevareindustrien og har stor viden om juridiske forhold i Grønland.


Frants har møderet for højesteret og er medlem af Foreningen Højesteretsskranken. Han er certificeret voldgiftsdommer i Danmark samt Fellow ved Chartered Institute of Arbitrators i London, FCIArb. Han har desuden en doktorgrad fra Det Europæiske Universitetsinstitut i Firenze.

Highlights

 • Odderbanen - voldgiftsnævnskendelse i 2015 vedrørende projektering og omkostninger ved udført renovering af jernbane - den rådgivende ingeniør fik medhold i sagen (trykt i KFE 2015.003)
 • Georg Jensen - voldgiftsinstitut-kendelse i 2014 i sag om krænkelse af franchiserettigheder for Kina for Georg Jensen-brandet - franchisetager fik medhold i sagen
 • Jakobsen & Sønner - dom i 2014 vedrørende aktionærs og ledelses hæftelse i en byggematerialevirksomhed - den ultimative aktionær blev frifundet i sagen
 • Osted - voldgiftsnævnskendelse i 2014 vedrørende et ældrebolig-byggeri - entreprenøren fik medhold i sine ekstrakrav
 • Københavns Metro, etape 1+2A anlægsarbejder - voldgiftsnævnskendelse i 2012, som tilkendte entreprenøren en tidsfristforlængelse på to år samt økonomisk kompensation
 • Østerbrogade, etageejendom - voldgiftsnævnskendelse i 2008, som tilkendte entreprenøren erstatning for mistet tid og påførte omkostninger i forbindelse med mangelfuld projektering og myndighedskrav (trykt i KFE 2009.245)
 • Gearkasser til vindmøller - voldgiftsinstitut-kendelse i 2008, hvor en producent, der udvikler og leverer gearkasser til vindmøller, blev frifundet for krav om mangler
 • Nordjyllandsværket - voldgiftsinstitut-kendelse i 2008, hvor ejeren blev fundet erstatningsansvarlig  skader på entreprenørens arbejde, der var forårsaget af et ukontrolleret termisk vandslag
 • Vejbyggeri i Zambia - voldgiftsinstitut-kendelse i 2007, som gav lead-partneren i et joint venture-projekt medhold vedrørende forsinkelser, misligholdelse af betaling og valutakursudsving
 • Københavns Metro, M&E-arbejder - voldgiftsnævnskendelse i 2006, som gav totalentreprenøren medhold overfor M&E-underentreprenørens krav for ekstraarbejder
 • Skjold Burne - højesteretsdom, som pålagde aktionærer at tilbagebetale udbytte, der var udloddet i ond tro - medhold (trykt i UfR2006.3050)
 • Operaen - løbende bistand til styringsentreprenøren under byggeriet til sikring af rettidig aflevering uden verserende tvister i 2005
 • Bodegas Gargantini - højesteretsdom, som anerkendte præmisserne, principperne og de trufne afgørelser ved domstolene i Argentina med hensyn til en virksomhedsoverdragelse af vingårde (trykt i UfR2001.1949)
 • Storebæltsbroen - voldgiftsnævnskendelse, som gav anlægsentreprenøren medhold i dennes krav vedrørende ekstraarbejder og forstyrrelser (trykt i KfE1998.53)

Ratings

 • Frants Dalgaard-Knudsen is recommended as regards Construction. (2017)

 • Frants Dalgaard-Knudsen is recommended as regards Construction. (2016)
 • Frants Dalgaard-Knudsen is a key contact regarding Greenland. (2015)
 • Frants Dalgaard-Knudsen is listed as a commercial litigator. (2014)
 • Frants Dalgaard-Knudsen is recommended as regards Dispute Resolution. (2013)
Se flere Se færre

Seneste nyt om Dispute Resolution