Hanne Søgaard Hansen

advokat

Hanne Søgaard Hansen er advokat i vores team for Skatter og Afgifter.

Hanne arbejder navnlig med beskatning i relation til selskaber og virksomheder. Hanne har særlig ekspertise i beskatning af pensioner og fonde.

Hanne trækker på over 30 års erfaring fra Skatteministeriet, senest som afdelingschef, og fra revisionsbranchen, hvor hun var partner og leder af den danske skatteafdeling i et stort internationalt revisionsfirma.

Hanne har været forfatter på skattefaglige bøger og en lang række artikler, ligesom hun har omfattende undervisningserfaring bl.a. som ekstern lektor i skatteret på Københavns Universitet og kurser for advokater, revisorer mv.

I 2008 modtog Hanne den særlige Magnus Pris, der tildeles en skattespecialist, som har ydet et væsentligt bidrag til fremme af dansk skatteret.

Hanne har gennem årene været medlem eller formand for adskillige lovforberedende udvalg og arbejdsgrupper.

Hanne var i perioden 2010-2019 formand for Skatterådet.

Hanne var som eksternt medlem af fondsarbejdsgruppen med til at udarbejde den model for overdragelse af erhvervsvirksomheder til fonde, der er gennemført ved lov i slutningen af 2020.

Hanne er på nuværende tidspunkt eksternt medlem af den ekspertgruppe, der er nedsat af regeringen m.fl., som skal komme med forslag til at sikre forudberegnelighed og gennemsigtighed ved værdiansættelsen af virksomheder ved generationsskifte.

 

Ratings

  • Hanne Søgaard Hansen is recommended as regards Tax (2013)

Seneste nyt om Skatter og Afgifter

Skatter og Afgifter