Hans Fogtdal

advokat (H) MCJ, of counsel

Hans Fogtdal er advokat, of counsel, i vores team for Dispute Resolution.

Hans Fogtdal kommer fra en stilling som vicestatsadvokat hos SØIK, fagleder for børs og finans og har betydelig procedureerfaring med førelse af mere end 30 sager for Højesteret.

Han er en erfaren specialist i erhvervsstrafferet og ekspert i straffesager om markedsmisbrug. Hans Fogtdal har 20 års erfaring fra Statsadvokaten og Rigsadvokaten og har før det arbejdet som erhvervsadvokat i mere end 10 år.

Hans Fogtdal har et indgående kendskab til de strafferetlige aspekter af børsreglerne og den finansielle lovgivning, herunder fra en lang række sager om markedsmisbrug og overtrædelser af den finansielle lovgivning.

Hans Fogtdal har en master i jura fra New York University og underviser desuden som ekstern lektor i børskriminalitet på Københavns Universitet. Hans Fogtdal har i 2015 skrevet bogen "Børskriminalitet”.

Eksempler på tidligere behandling af sager og sagsområder inden for erhvervsstrafferetten:

  • To højesteretssager om sanktioner i konkurrencesager
  • En højesteretssag om kursmanipulation
  • Pandora-sagen og en række andre sager om oplysningspligten efter den tidligere værdipapirhandelslovs § 27
  • Sager om berigelseskriminalitet, herunder skyldnersvig, bedrageri og skattesvig
  • En række sager om kursmanipulation og insiderhandel i by- og landsret
  • Fagledelse af behandlingen af sager om overtrædelse af lov om finansiel virksomhed mod en række banker og deres ledelser efter den finansielle krise
  • Fagledelse af sager om markedsmisbrug og overtrædelse af den finansielle lovgivning
  • Deltagelse i lovforberedende arbejde om børs- og finansforhold
  • Deltagelse i udvalg under Erhvervs- og Vækstministeriet om bødesanktioner på det finansielle område (betænkning nr. 1561)

Seneste nyt om Erhvervsstrafferet

Erhvervsstrafferet