Jacob Falsner

advokat (L), ph.d.

Jacob Falsner er advokat i vores team inden for arbejds- og ansættelsesret, hvor han rådgiver generelt om ansættelsesretlige forhold.

Jacob beskæftiger sig primært med de internationale aspekter af og EU-rettens indvirkning på dansk arbejdsret. Specialeområdet omfatter blandt andet ind- og udstationering af arbejdskraft, arbejds- og opholdstilladelser, social sikring, de internationale privatretlige problemstillinger m.fl.

Jacobs specialeområde omfatter endvidere de arbejdsretlige aspekter, som hører under den kollektive arbejdsret. Jacob har desuden stor erfaring med de ansættelsesretlige aspekter, der knytter sig til private pensionskasser og rådgivning vedrørende virksomhedsoverdragelser, herunder in- og outsourcing processer.

henseende til de arbejdsretlige rammer, som finder anvendelse inden for offshore-branchen, har Jacob en særlig viden, hvilket tillige gør sig gældende i relation til den midlertidige/atypiske arbejdskraft. Primo 2016 er Jacob således blevet tildelt ph.d.-graden for sit erhvervs-ph.d.-projekt "Den europæiserede vikar", som afdækker de ansættelsesretlige aspekter af vikarbureauansatte vikarers arbejde i Danmark.

Seneste nyt om Arbejds- og Ansættelsesret