Jakob Krogsøe

advokat (H), partner

Jakob Krogsøe er partner i vores team for skatter og afgifter. Jakob beskæftiger sig navnlig med førelse af skatte- og afgiftssager og har gennem sin karriere opnået en betydelig erfaring med dette retsområde.

Jakob har møderet for Højesteret og har gennem sin karriere ført og bistået med førelse af et betydeligt antal skatte- og afgiftssager i det administrative klagesystem og for domstolene og har herved opnået en betydelig erfaring med netop procedure inden for skatte- og afgiftslovgivningen.

Herudover beskæftiger Jakob sig med rådgivning om og førelse af straffesager om overtrædelse af skatte- og afgiftslovgivningen. Det gælder både sager, der behandles af SKAT i det administrative system, og sager der behandles af anklagemyndigheden. Jakob yder i den forbindelse også bistand i samarbejde med traditionelle forsvarsadvokater. 

Jakob yder endvidere rådgivning til virksomheder og privatpersoner om fysiske personers skatteforhold, herunder skattepligt i forbindelse med til- og fraflytning, ansættelse af medarbejdere i Danmark under "forskerskatteordningen", dobbeltbeskatning m.m.

Jakob er i øjeblikket bl.a. beskæftiget med principielle sager for den finansielle sektor om moms og lønsumsafgift.

Highlights

Se Skatter og Afgifter

Ratings

  • Jakob Krogsøe is recommended as regards Tax. (2018)

Seneste nyt om Skatter og Afgifter

Læs alle insights om skatter og afgifter