Jane Frederikke Land

advokat (H)

Jane Frederikke Land er advokat i vores Corporate Regulatory & Compliance
team og rådgiver særligt inden for markedsføringsret og forbrugerbeskyttelse.

Jane yder en løsningsorienteret rådgivning og kan rådgive klienter om alle aspekter inden for markedsførings- og forbrugerret.

Der er fra lovgivers side i stigende grad fokus på høj forbrugerbeskyttelse, hvilket kommer til udtryk i omfattende regulering og effektiv håndhævelse fra tilsynsmyndighederne, herunder fra Forbrugerombudsmandens side. Jane har via sin specialisering og rådgivning som advokat inden for området i mange år indsigt i de komplekse og detaljerede regler på området.

Jane har endvidere i en årrække arbejdet hos Forbrugerombudsmanden, hvor hun bl.a. har været med til at udarbejde Forbrugerombudsmandens retningslinjer og vejledninger. Jane har ført adskillige straffesager og civile retssager inden for området, og hun er medlem af Højesteretsskranken og bestyrelsen for Dansk Forening for Markedsføringsret.

Jane har i perioden 2008-2012 været ansat som ekstern lektor ved Københavns Universitet og undervist i faget konkurrence- og markedsføringsret og er i dag ansat som ekstern lektor på Copenhagen Business School og holder hyppigt foredrag om markedsføringsretlige forhold. 

Jane er uddannet mediator i 2005.

Seneste nyt om Markedsførings- og Forbrugerret

Markedsførings- og Forbrugerret