Jens Thule Jensen

advokatfuldmægtig

Jens Thule Jensen er advokatfuldmægtig i vores team for EU- og Konkurrenceret.

Jens beskæftiger sig med rådgivning inden for både dansk og EU-konkurrenceret, udbudsret og øvrige EU-retlige forhold. 

Jens rådgiver om alle forhold inden for konkurrenceretten, herunder horisontale og vertikale aftaler, misbrug af dominerende stilling, statsstøtte samt bistår med fusionsanmeldelser til såvel Europa-Kommissionen som de danske konkurrencemyndigheder.

Jens rådgiver både ordregivere og tilbudsgivere i forbindelse med udbudsretlige problemstillinger, herunder i forbindelse med behandling af sager ved Klagenævnet for Udbud.

Seneste nyt om EU- og Konkurrenceret / Offentlige Indkøb

EU- og Konkurrenceret