Jimmy Skjold Hansen

advokat (L), LL.M.

Jimmy Skjold Hansen er advokat i vores Dispute Resolution team.

Jimmy beskæftiger sig udelukkende med behandling af rets- og voldgiftssager og har særligt fokus på internationale, kommercielle voldgiftssager ved Voldgiftsinstituttet i København (DIA), Stockholm Chamber of Commerce (SCC), International Chamber of Commerce i Paris (ICC) og London Court of Arbitration (LCIA).

Derudover fokuserer Jimmy navnlig på grænseoverskridende erstatningssager i forbindelse med konkurrencelovsovertrædelser. Endelig har Jimmy erfaring med behandling af internationale investeringsvoldgiftssager - dvs. tvister mellem investorer og værtsstater - efter ICSID- og UNCITRAL-reglerne samt førelse af sager for Den Internationale Sportsdomstol (CAS) m.v.

Som en af meget få danske advokater har Jimmy specialiseret viden og erfaring fra udlandet omkring løsning af konflikter mellem virksomheder fra forskellige lande og mellem virksomheder og stater m.v. Han har bl.a. en LL.M. (Master of International Dispute Settlement) fra Genève i Schweiz, der er et af de centrale steder for international konfliktløsning på verdensplan.

Jimmy har også arbejdet på advokatkontor i Schweiz, hvor han bl.a. har bistået velansete voldgiftsdommere med behandling af betydningsfulde voldgiftssager indenfor bl.a. fødevarer, vedvarende energi samt olie-, gas- og mineindustrierne.


Seneste nyt om Dispute Resolution