Karina Brinch

advokat

Karina Brinch er advokat i vores team for Commercial Real Estate.

Karina beskæftiger sig primært med sager inden for nationale og internationale ejendomstransaktioner, herunder erhvervs- og boligudlejningsejendomme, virksomhedsoverdragelser, udviklingssager, landbrugsret, selskabsret, erhvervslejeret samt generel kontrakt- og erhvervsret i bred forstand.

Karina rådgiver klienter inden for flere områder, herunder pensionskasser, nationale og internationale ejendomsbesiddere og -fonde samt ejendomsudviklere.

Karina har rådgivet i en række store transaktioner f.eks. flere pensionskassers salg af ejendomsporteføljer til nationale og internationale købere. Udover juridisk rådgivning er projektledelse en central opgave i løsningen af disse sager. Endvidere rådgiver Karina løbende klienter om opfyldelse af lejelovens regler om tilbudspligt i forbindelse med salg af ejendomme.

Karina studerer i sin fritid HD, 2. del, Finansiering, og opnår derved kompetencer inden for såvel Corporate Finance, investeringsteori og risikoanalyse, som gør hende i stand til at analysere konkrete, finansielle problemstillinger i forbindelse med ejendoms- og virksomhedstransaktioner. 

Seneste nyt om Commercial Real Estate

Læs alle insights om Commercial Real Estate