Kristoffer Groule Thorborg

advokat, director

Kristoffer Groule Thorborg er director i vores team for Dispute Resolution.

Kristoffer beskæftiger sig primært med forberedelse og forhandling af større rets- og voldgiftssager inden for områderne entrepriseret, erstatningsret samt aftaleret. 

Kristoffer arbejder med sager for både de ordinære domstole samt voldgiftssager for Det danske Voldgiftsinstitut, Voldgiftsnævnet for Bygge- og Anlægsvirksomhed, samt for internationale voldgiftsinstitutioner såsom ICC mv.

Herudover rådgiver Kristoffer nationale og internationale virksomheder om gennemførelse af komplekse projekter inden for energi, infrastruktur og entreprise. Kristoffer har erfaring med aftaleindgåelser, rådgivning i større aftalekomplekser, herunder i udførelsen af projekter, samt håndtering af tvister.

Som medlem af Plesner Employer Branding-udvalg bidrager Kristoffer til den løbende rekruttering og talentudvikling i Plesner.

Seneste nyt om Dispute Resolution

Læs alle insights om Dispute Resolution