Lars Bunch

advokat, partner

Lars Bunch er leder af vores team for Selskabsret.

Forud for hans ansættelse hos Plesner var Lars ansat mere end 15 år i Erhvervsstyrelsen, senest som underdirektør. Lars har derfor opbygget en stor erfaring inden for især selskabsretlige og fondsretlige aspekter.

Lars har lang erfaring med håndtering af både konkrete sager men også med udarbejdelse af ny lovgivning samt lovadministration. 

Lars har således bl.a. været ansvarlig for såvel udarbejdelsen af selskabsloven, der trådte i kraft i 2010, og den nye lov om erhvervsdrivende fonde fra 2014, og styrelsens efterfølgende administration knyttet til de to love. 

Lars har omfattende erfaring med alle selskabsretlige aspekter, herunder etablering af virksomheder, corporate governance, nationale og grænseoverskridende selskabsomstruktureringer, kapitalændringer, opløsning af virksomheder samt virksomheder med offentlige ejere. 

Lars rådgiver derudover både erhvervsdrivende fonde og ikke-erhvervsdrivende fonde om samtlige fondsretlige aspekter. 

Lars har skrevet flere bøger og artikler om selskabsretlige og fondsretlige emner, ligesom han har holdt et væsentligt antal oplæg herom.

 

Seneste nyt om Selskabsret og Commercial Contracts

Selskabsret