Lise Aaby Nielsen

advokat, director

Lise Aaby Nielsen er specialiseret i udbudsret, konkurrenceret og Foreign Direct Investments

Lise beskæftiger sig med rådgivning om alle forhold inden for dansk og EU udbudsret, konkurrenceret og Foreign Direct Investments. 

Lise har indgående erfaring med rådgivning af såvel ordregivende myndigheder som tilbudsgivere om udbudsretlige problemstillinger. Hun rådgiver både i forbindelse med myndighedens forberedelse og gennemførelse af udbud, herunder udarbejdelse af udbudsmateriale, evaluering af tilbud mv., tilbudsgivers udarbejdelse af tilbud, herunder optimering af tilbud i forhold til tildelingskriterierne, og den efterfølgende håndhævelse af udbudsreglerne ved Klagenævnet for Udbud. Lise har bistået i flere sager om komplekse udbudsretlige problemstillinger.

Lise har erfaring med rådgivning til en lang række brancher, men har særlig erfaring med udbud af lægemidler og medicinsk udstyr, infrastrukturprojekter, IT-projekter samt inden for energi- og forsyningssektoren (bl.a. fra sin udstationering i Ørsteds juridiske afdeling). Lise har også erfaring med samarbejde mellem almene boligorganisationer og private aktører om opførelse af almene boliger efter den delegerede bygherremodel. 

Lise har endvidere stor erfaring med rådgivning inden for konkurrenceretten, herunder særligt fusionskontrol og anden M&A-relateret konkurrenceret. Lise bistår med fusionsanmeldelser til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen og Europa-Kommissionen samt koordinering af multinationale anmeldelser.

Lise har også stor erfaring med rådgivning inden for Foreign Direct Investments. Lise bistår bl.a. med vurdering af anmeldelsespligt i Danmark, screening af mulig anmeldelsespligt i andre lande, udarbejdelse af ansøgninger om tilladelse i henhold til de danske regler, herunder bistand under ansøgnings- og godkendelsesprocessen, samt udarbejdelse af anmodninger om præ-screeninger. 

Lise har undervisningserfaring bl.a. fra sin tid som ekstern lektor på Københavns Universitet og afholder jævnligt kurser inden for sine specialeområder som åbne seminarer eller som klientrettede workshops. Lise har desuden et Post Graduate Diploma i "Public Procurement Regulation in the EU and in its Global Context" fra King's College London.

Seneste nyt om EU- og Konkurrenceret / Offentlige Indkøb

EU- og Konkurrenceret