Lise Aaby Nielsen

advokat

Lise Aaby Nielsen er advokat i vores team for EU- og Konkurrenceret.

Lise beskæftiger sig med rådgivning inden for både dansk og EU-konkurrenceret, udbudsret og øvrige EU-retlige forhold.

Lise rådgiver om alle forhold inden for konkurrenceretten, herunder horisontale og vertikale aftaler, misbrug af dominerende stilling, statsstøtte samt bistår med fusionsanmeldelser til såvel Europa-Kommissionen som de danske konkurrencemyndigheder.

Lise rådgiver både ordregivere og tilbudsgivere i forbindelse med tilrettelæggelse af udbudsprocedurer og afgivelse af tilbud samt bistår i forbindelse med klagesager ved Klagenævnet for Udbud.

Lise underviser desuden i konkurrenceret som ekstern lektor på Københavns Universitet.

Seneste nyt om EU- og Konkurrenceret og Offentlige Indkøb