Maja Dahl-Jessen

advokatfuldmægtig

Maja Dahl-Jessen er advokatfuldmægtig i vores team for Selskabsret.

Maja beskæftiger sig med sager inden for selskabsret og yder selskabsretlig rådgivning i forbindelse med transaktioner og selskabsretlige omstruktureringer samt øvrige generelle selskabsretlige problemstillinger. Maja rådgiver desuden om compliance og corporate governance for børsnoterede selskaber og har erfaring med vederlag og incitamentsaflønning af ledelsen.

Seneste nyt om Selskabsret og Commercial Contracts

Selskabsret