Marcus Elskær Mollerup

advokat

Marcus Elskær Mollerup er advokat i vores team for Energi og Infrastruktur.

Marcus beskæftiger sig med offentligretlige emner og er ansvarlig for miljø- og planret i Plesner.

Marcus rådgiver og repræsenterer offentlige myndigheder samt danske og internationale virksomheder i sager med komplekse miljø- og planretlige problemstillinger, herunder i rets- og klagesager samt i ekspropriationssager. 

Marcus rådgiver klienter inden for en bred vifte af regulatoriske emner, herunder diverse tilladelseskrav og tilsyn, forsyningsretlige emner, regler om nettilslutning mv. af produktions- og forbrugsanlæg til elnettet, godkendelseskrav og støtte mv. til vedvarende energianlæg og varmeforsyningsprojekter mv. 

Marcus har tidligere arbejdet som juridisk specialkonsulent ved Herlev Kommunes Direktionssekretariat. Herfra har Marcus indgående kendskab til kommunalfuldmagten og den kommunale styrelseslov, samt til processen og de hensyn, der gør sig gældende ved håndhævelse af den miljø- og planretlige lovgivning. 

Endelig har Marcus erfaring med at tilrettelægge og gennemføre advokatundersøgelser - navnlig undersøgelser, der kræver gennemgang af større data- og dokumentsamlinger. 

I sit arbejde lægger Marcus stor vægt på det gode samarbejde og fokuserer på at rådgivningen skal være brugbar i klientens kommercielle og/eller politiske virkelighed. Marcus har stor erfaring med at rådgive og kommunikere til det kommercielle eller politiske ledelsesniveau i forskellige organisationer. 

Marcus har været involveret i en række af Plesners mest komplekse projekter og tvister, herunder: 

 • Rådgivning til kommuner om plan- og byggeretlige emner, herunder håndhævelse
 • Rådgivning om miljø- og planretlige forhold i forbindelse med Infranodes investering i opførelsen af Nordeuropas største solcellepark
 • Rådgivning om havnes og havnevirksomheders retlige forhold til Danske Shipping- og Havnevirksomheder 
 • Rådgivning om miljø- og planretlige forhold i forbindelse med køb og salg af vindmølleparker på land 
 • Rådgivning om miljø- og planretlige forhold, samt ekspropriation, i forbindelse med udviklingen af Baltic Pipe Project fra Polen til Danmark
 • Rådgivning om forsynings-, miljø- og planretlige forhold vedrørende udviklingen af datacentre i Danmark
 • Advokatundersøgelse af ledelsesansvarsforhold og hvidvaskcompliance i Københavns Andelskasse 
 • Rådgivning om regulatoriske spørgsmål i forhold til varmeforsyningsloven til Novo Nordisk A/S
 • Rådgivning om EU-regulering af emner inden for kemikalier, produktsikkerhed, fødevarekontaktmaterialer og andre områder, som i vidt omfang er reguleret på europæisk plan
 • Rådgivning om regulatoriske og forvaltningsretlige problemstillinger inden for undergrundsloven og offshore-emner

Ratings

 • Marcus Elskær Mollerup is recommended as regards Environment.

  "I can especially recommend Marcus Elskjær Mollerup" (2022)

Seneste nyt om Energi og Infrastruktur

Energi og Infrastruktur