Maria Josephine Amstrup

advokatfuldmægtig

Maria Josephine Amstrup er advokatfuldmægtig i vores team for Commercial Real Estate. 

Maria beskæftiger sig hovedsagligt med sager inden for selskabsret, kommercielle kontraktforhold, Legal Risk Management og virksomhedsoverdragelser.

Maria rådgiver om generelle selskabsretlige problemstillinger, herunder om stiftelse af selskaber, ledelsesforhold, ejerforhold samt selskabers ophør.

Seneste nyt om Selskabsret og Commercial Contracts

Selskabsret