Mariam Sheikh

advokatfuldmægtig

Mariam Sheikh er advokatfuldmægtig i vores team for IP-ret og Life Science.

Mariam beskæftiger sig primært med retssager og aftaler vedrørende immaterielle rettigheder med fokus på patentrettigheder, SPC'er, varemærkerettigheder og forretningshemmeligheder, herunder i forbuds- og bevissikringssager.

Mariam rådgiver også om erstatning for krænkelse af immaterielle rettigheder, kontraktretlige forhold ved indgåelse af licensaftaler, teknologioverførsler og forsknings- og udviklingsaftaler. 

Desuden er Mariam en del af vores patentteam, hvor hun rådgiver klienter om regulatoriske forhold vedrørende lægemidler og medicinsk udstyr. 

Seneste nyt om IP-ret

IP-ret