Marie Kjærulff-Jørgensen

advokatfuldmægtig

Marie Kjærulff-Jørgensen er advokatfuldmægtig i vores team for Dispute Resolution.

Marie beskæftiger sig med rets- og voldgiftssager inden for en bred vifte af de formueretlige retsområder, herunder særligt generel erstatningsret, aftaleret, kontraktsret og entrepriseret i både nationale og internationale sager. 

Seneste nyt om Dispute Resolution

Dispute Resolution