Marie-Louise Fahrner

advokat (L)

Marie-Louise Fahrner er advokat i vores Dispute Resolution team.

Marie-Louise Fahrner har specialiseret sig inden for forsikrings- og erstatningsretten og beskæftiger sig med sager vedrørende arbejdsskader, færdselsskader, patientskader og produktansvarsskader.

Marie-Louise Fahrner har betydelig erfaring med førelse af civile retssager ved by- og landsret inden for disse områder. Endvidere beskæftiger Marie-Louise Fahrner sig med sager inden for arbejdsmiljøretten og fører erhvervsstraffesager for arbejdsgiverne som forsvarer. Derudover beskæftiger Marie-Louise Fahrner sig med forsikringsretlige sager.

Marie-Louise Fahrner har desuden stor erfaring med behandling af sager vedrørende retshjælpsforsikringer, både privat- og erhvervsforsikringer, samt ankesager for Ankenævnet for Forsikring.

Marie-Louise Fahrner har tidligere været ansat i et forsikringsselskab.

Seneste nyt om Dispute Resolution