Marlene Deleuran Hedegård

advokat

Marlene Deleuran Hedegård er advokat i vores team for Dispute Resolution.

Marlene beskæftiger sig med rets- og voldgiftssager inden for det formueretlige område, herunder særligt med forsikrings- entreprise- og erstatningsret.

Endvidere rådgiver Marlene klienter særligt inden for ovennævnte områder. Rådgivningen vedrører bl.a. generelle forsikringsretlige problemstillinger, herunder regulatoriske spørgsmål, rådgiveres/entreprenørers erstatningsansvar samt produkt- og erhvervsansvar.

Marlene har tidligere været fuldmægtig i vores team for Insolvens og Rekonstruktion.

Seneste nyt om Dispute Resolution

Dispute Resolution