Mathias Kjærsgaard Larsen

advokat

Mathias Kjærsgaard Larsen er advokat i vores team for skatter og afgifter.

Mathias arbejder særligt med retssager og rådgivning om skatter og afgifter, herunder moms, told og energiafgifter.

Mathias arbejder blandt andet på transfer pricing-sager vedrørende overdragelse af immaterielle rettigheder og finansielle transaktioner, retssager vedrørende moms og lønsumsafgift i den finansielle sektor og sager ved EU-Domstolen.

Derudover rådgiver Mathias udenlandske virksomheder om skatte- og afgiftsmæssige krav ved etablering i Danmark.

Desuden underviser Mathias i faget Skatteret på Københavns Universitet.


Seneste nyt om Skatter og Afgifter

Læs alle insights om skatter og afgifter