Maygan Mike Lundgaarde

senioradvokat (L)

Maygan Mike Lundgaarde er senioradvokat i vores Dispute Resolution team.

Maygan bistår bygherrer, entreprenører og rådgivere i tvister vedrørende byggerier efter bl.a. AB 92, ABT 93, ABR 89 og FIDIC. Han rådgiver tillige i forbindelse med forsikringsretlige spørgsmål samt i spørgsmål om garantier.

Maygan beskæftiger sig desuden med konflikthåndtering, herunder rets- og voldgiftssager, i danske og internationale tvister.

Endelig yder Maygan rådgivning i forbindelse med kontraktindgåelse og forhandling samt generel erhvervs- og selskabsret.

Maygan underviste i 2009 - 2011 i aftaleret, køberet, erstatningsret samt tingsret på Københavns Universitet.

Seneste nyt om Dispute Resolution