Mette Riber Rasmussen

advokatfuldmægtig

Mette Riber Rasmussen er advokatfuldmægtig i vores Bank og Finans team.

Mette rådgiver inden for alle aspekter af bank- og finansret, heriblandt akkvisitionsfinansiering, kapitalmarkedsinstrumenter, aktivbaseret finansiering, herunder ejendoms- samt fly- og skibsfinansiering, projektfinansiering, finansiel regulering og finansielle rekonstruktioner.

Hun rådgiver desuden om regulering af finansielle virksomheder, herunder om finansielle tjenesteydelser og investeringsprodukter. Mette beskæftiger sig navnlig med grænseoverskridende virksomhed udøvet af banker, fondsmæglerselskaber, alternative investeringsfonde og UCITS samt disses porteføljeforvaltere.

Seneste nyt om Bank og Finans

Bank og Finans