Michelle Holm Koza

advokatfuldmægtig

Michelle Holm Koza er advokatfuldmægtig i vores team for Dispute Resolution.

Michelle beskæftiger sig med rets- og voldgiftssager inden for det formueretlige område, herunder generel erstatningsret, aftaleret og entrepriseret.

Seneste nyt om Dispute Resolution

Dispute Resolution