Mikael Delin

senioradvokat (H)

Mikael Delin er senioradvokat i vores team for Dispute Resolution og beskæftiger sig primært med entrepriseretlige forhold samt erstatnings- og forsikringsret.

En stor del af Mikaels sagsportefølje består af rets- og voldgiftssager vedrørende tekniske rådgiveres ansvar, og han er således også tilknyttet forretningsområdet Dispute Resolution. Mikael repræsenterer endvidere jævnligt bygherrer og entreprenører i forbindelse med tvister vedrørende bygge- og anlægsopgaver.

Endvidere bistår Mikael bygherrer, entreprenører og rådgivere i forbindelse med forhandling og indgåelse af entreprise- og rådgiveraftaler.


Mikael fører også regressager på vegne af både danske og udenlandske forsikringsselskaber i en række forskelligartede skadessager, og han håndterer ofte mangelsager, der opstår i kølvandet af større ejendomsoverdragelser.

I kraft af sin retssagserfaring og sin svenske baggrund er Mikael endvidere efterspurgt som rådgiver for svenske virksomheder, som er blevet involveret i kommercielle tvister i Danmark.

Endelig rådgiver Mikael om forsikringsregulatoriske forhold og han involveres også i virksomhedsoverdragelser ved rådgivning om ansvars- og forsikringsforhold.

Mikael har siden 2009 været udpeget som censor ved retssagsprøven i forbindelse med advokatuddannelsen, og han har siden 2014 været beskikket censor på de juridiske kandidatuddannelser.

Seneste nyt om Dispute Resolution

Læs alle insights om Dispute Resolution