Morten Vibe

advokatfuldmægtig

Morten Vibe er advokatfuldmægtig i vores Corporate/Commercial team.

Morten rådgiver primært klienter om generelle selskabsretlige problemstillinger, herunder særligt omkring investering i selskaber og udarbejdelse af ejeraftaler, samt om virksomhedsoverdragelser.

Morten yder desuden rådgivning om compliance og legal risk management særligt vedrørende eksportkontrol, handelssanktioner og anti-korruption.

Endelig har Morten ekspertise indenfor fondsret, hvor han rådgiver klienter om overholdelse af fondslovgivningen og efterlevelse af anbefalingerne for god fondsledelse.


Seneste nyt om Corporate/Commercial