Niels Aagaard Pedersen

senioradvokat, LL.M.

Niels Aagaard Pedersen er senioradvokat i vores team for Commercial Contracts.

Niels beskæftiger sig primært med kontraktretlige forhold, og bistår både små og store virksomheder med forhandling og indgåelse af kommercielle samarbejdsaftaler, samt med vurdering og fortolkning af eksisterende aftaler. Niels bistår især med aftaler vedrørende afsætning, så som distributions- og franchiseaftaler og aftaler vedrørende forskning og udvikling samt licensaftaler.

Niels er herudover med i vores selskabsret team og bistår især virksomheder med koncernforhold/-etableringer, etablering af joint ventures, udarbejdelse af ejeraftaler, kapitalrejsning mv.

Endelig bistår Niels i forbindelse med virksomhedsoverdragelser og håndterer selv overdragelser af mindre ikke-børsnoterede virksomheder.
Ud over at rådgive danske og udenlandske klienter i forbindelse med aktiviteter i Danmark rådgiver Niels danske virksomheder i forbindelse med etablering af samarbejde med udenlandske parter, herunder i relation til etablering af og deltagelse i joint ventures i udlandet.

Niels har rådgivet på en række store projekter omfattende udarbejdelse af samarbejds-, forsknings-/udviklings- og produktionsaftaler.

Niels har endvidere rådgivet en række danske virksomheder i forbindelse med aftaler med danske universiteter, herunder aftaler relateret til forsknings- og udviklingssamarbejder støttet af Innovationsfonden (tidligere Højteknologifonden).

Niels har taget en LL.M. på King's College i London.

Seneste nyt om Selskabsret og Commercial Contracts

Læs alle insights om Selskabsret og Commercial Contracts