Nina Charlotte Vestergaard

advokat

Nina Charlotte Vestergaard er advokat i vores team for IP-ret og Life Science. 

Nina beskæftiger sig med håndhævelse af immaterielle rettigheder, herunder blandt andet sager om midlertidige forbud.

Nina har tidligere været en del af vores Corporate team, hvor hun har beskæftiget sig med virksomhedsoverdragelser, og som del af vores IP team rådgiver Nina nu om IP og Life Science kontrakter, herunder licensaftaler og overdragelse af IP-rettigheder.

Desuden rådgiver Nina klienter om regulatoriske forhold vedrørende lægemidler og medicinsk udstyr. Rådgivningen omfatter blandt andet spørgsmål om priser og substitution samt om sundhedspersoners tilknytning til pharma- og medicovirksomheder.

Seneste nyt om IP-ret

IP-ret