Peter Nørgaard

advokat (L), director, Magister Juris, ph.d.

Peter Nørgaard er tilknyttet Plesners team for immaterialret og Life Science, hvor han primært arbejder med retssagsbehandling vedrørende immaterialretskrænkelser, især vedrørende patenter og ophavsrettigheder. Peter har erfaring med retssager for alle danske retsinstanser samt for EU-Domstolen.

Peter rådgiver desuden om den fælles patentdomstol (UPC), som han har en omfattende viden om. Han er medforfatter til bogen "Den Europæiske Patentdomstol", udgivet på Jurist- og Økonomforbundets Forlag i 2017.

Endvidere har Peter erfaring med forhandlerforhold, herunder især rets- og voldgiftssager vedrørende eneforhandleraftaler og handelsagentaftaler.

Peter er desuden specialiseret i procesretlige og erhvervsstrafferetlige spørgsmål. Foruden at have skrevet artikler om emnerne, har han undervist i strafferet og straffeproces på Aarhus Universitet og studerede i 2010 et semester ved Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Strafrecht i Freiburg. I 2012 opnåede han ph.d.-graden med afhandlingen "Private Straffesager".

I 2016 blev Peter Magister Juris fra University of Oxford (Hertford College), hvor han i 2015-16 studerede civilproces, international privatret, immaterialret samt EU-forfatningsret.

Peter har herudover, fra 2012-2019, undervist i faget Tingsret, henholdsvis Tings- og kreditorret, på den juridiske bacheloruddannelse ved Københavns Universitet.

Ratings

  • Peter Nørgaard is listed as a "Rising Star" (2018+2019)

  • Peter Nørgaard is "a brilliant lawyer with a sense for costs" (2016)

Seneste nyt om IP-ret

læs alle insights om ip-ret