Pia Eske Bruun

legal consultant, manager

Pia Eske Bruun er senior legal consultant i vores team for Private Investment Funds. 

Pia rådgiver om etablering og drift af investeringsfonde og de forhold, der opstår i forbindelse hermed. Derudover rådgiver Pia om finansielle og regulatoriske forhold relateret til kapitalforvaltere og alternative investeringsfonde.

Med sin erfaring fra både Finanstilsynet og kapitalforvaltere har Pia en særlig forståelse for det regelsæt, som regulerer forvaltere af alternative investeringsfonde.

Pia rådgiver desuden institutionelle og andre professionelle investorer om erhvervelse af andele i investeringsfonde.

Seneste nyt om Private Investment Funds

Private Investment Funds