Rasmus Larsen

advokat

Rasmus Larsen er advokat i vores Bank og Finans team.

Han rådgiver blandt andet om regulering af finansielle virksomheder, herunder om finansielle tjenesteydelser og investeringsprodukter. Rasmus beskæftiger sig navnlig med grænseoverskridende virksomhed udøvet af banker, fondsmæglerselskaber, alternative investeringsfonde og UCITS samt disses porteføljeforvaltere.

Rasmus bistår desuden finansielle og ikke-finansielle virksomheder med indgåelse af OTC-derivater, særligt forhandling og indgåelse af ISDA Master Agreements, EFET-aftaler og andre lignende rammeaftaler. Rasmus bistår i den forbindelse med overholdelse af de regulatoriske krav, der er knyttet til indgåelse af sådanne aftaler, f.eks. EMIR-forordningen.

Seneste nyt om Bank og Finans