Rikke Silke Kjeldsen

advokatfuldmægtig

Rikke Silke Kjeldsen er juridisk rådgiver i Plesners procesafdeling, hvor hun hovedsageligt beskæftiger sig med behandling af internationale, kommercielle voldgiftssager, blandt andet ved Voldgiftsinstituttet i København (DIA), International Chamber of Commerce i Paris (ICC) og London Court of Arbitration (LCIA) samt ad hoc voldgift under UNCITRAL-reglerne.

Rikke er uddannet i Frankrig og Storbritannien, og har i en årrække arbejdet som Deputy Counsel ved ICCs (International Chamber of Commerce) Voldgiftsdomstol i Paris.

Ved ICC varetog Rikke over to hundrede internationale voldgiftssager inden for en bred vifte af sektorer, herunder energi, transport, entrepriseret mv. med særlig fokus på sager fra Common Law lande.

Udover sin internationale erfaring, har Rikke været tilknyttet som jurist i en række af Plesners sager underlagt dansk materiel ret og/eller danske processuelle regler, navnlig retsplejeloven og voldgiftsloven.

Seneste nyt om Dispute Resolution

Dispute Resolution