Søren Toft Bjerreskov

senioradvokat, LL.M.

Søren Toft Bjerreskov er senioradvokat i vores team for Selskabsret.

Søren beskæftiger sig primært med sager inden for selskabsret og børsret, herunder sager om (grænseoverskridende) fusioner og spaltninger, (lovlig) selvfinansiering, aktionærlån, Corporate Governance, ejeraftaler, venturekapital og warrantprogrammer.

Søren rådgiver klienter inden for flere områder, herunder virksomheder optaget til handel på regulerede markeder samt private equity fonde, venturefonde samt institutionelle investorer. Han rådgiver også små og mellemstore virksomheder, herunder industrielle klienter

Søren har rådgivet i en række store cross-border transaktioner, herunder et antal grænseoverskridende fusioner og virksomhedsoverdragelser, der har involveret selskabsretlige problemstillinger.

Søren har taget en LL.M. på University of Chicago Law School.

Seneste nyt om Selskabsret og Commercial Contracts