Søren Vagner Nielsen

advokat (H), partner

Søren Vagner Nielsen er partner i vores team for Dispute Resolution og har stor erfaring med at føre sager for alle retsinstanser i Danmark.

Søren bistår klienter med at løse erhvervsretlige tvister inden for en række områder. Han har bl.a. de seneste år haft særligt fokus på at rådgive og føre retssager om misligholdelse og fortolkning af kontrakter.

Gennem en række sager har han oparbejdet en solid ekspertise i at behandle arbejdsskadesager for forsikringsselskaber, og han behandler sager efter både erstatningsansvarsloven og arbejdsskadesikringsloven.

Sideløbende fører Søren et stort antal retssager om person- og tingsskader ved færdselsuheld, entrepriseret, ulykkes- og arbejdsmarkedsforsikringer samt om rådgiveransvar, herunder særligt på det byggetekniske område. Herudover beskæftiger hans sig med retssager om produktansvar, driftstabsforsikringer og almindelige forsikringsretlige spørgsmål.

Søren har suppleret sine juridiske kompetencer med en uddannelse som korrespondent i tysk, og han har særlig erfaring med at rådgive i sager, hvor tysksprogede dokumenter indgår.

Highlights

  • EgnsINVEST - voldgiftssag om rådgiveransvar ved køb af investeringsejendomme i Berlin
  • Codan Forsikring A/S - udlejer af erhvervsejendom har ikke tilsidesat sin pligt til at foretage glatførebekæmpelse
  • FIH Erhvervsbank A/S - sag om modregning i konkurs mod islandsk konkursbo
  • Jens Jensen Murer og Entreprenør A/S - medhold i principiel arbejdsskadesag i Højesteret, hvor entreprenørvirksomhed ikke havde pligt til at instruere og føre tilsyn med en erfaren murer, der udførte rutinearbejde
  • Codan Forsikring A/S - medhold i Højesteretssag, hvor arkitekt og tømrermester blev forpligtet til at friholde forsikringsselskab for krav, der stammede fra fejl ved tagkonstruktion
  • Thisted Forsikring g/s - ikke forsikringsdækning for ejendomsmægler på grund af grov uagtsomhed
  • Codan Forsikring A/S - sag hvor arbejdsgiver var ikke ansvarlig for medarbejders erhvervsbetingede lidelse

Ratings

  • Søren Vagner Nielsen is recommended as regards Insurance (2017)
  • Søren Vagner Nielsen is recommended as regards Dispute Resolution (2014)

  • Søren Vagner Nielsen is described as a rising star with respect to Insurance (2013)

Seneste nyt om Dispute Resolution

Dispute Resolution