Sara Holst Sonne

Senior Director

Sara Holst Sonne er Senior Director og leder af vores team for Operationel Compliance.

Sara rådgiver både private virksomheder, kommuner og offentlige institutioner om compliance og governance. Hun bistår klienter med etablering af complianceprogrammer, implementering af ny lovgivning, udarbejdelse af GAP-analyser, gennemførelse af mock-inspektioner samt compliance-risikovurderinger i forbindelse med virksomhedsoverdragelser. Sara rådgiver endvidere om implementering og kalibrering af transaktionsovervågnings- og screeningssystemer, samt implementering og gennemførelse af compliancekontroller.

Sara har over 10 års praktisk erfaring med operationel compliance fra den finansielle sektor. Før ansættelsen i Plesner har hun været chef for compliance-funktionerne i både Saxo Privatbank og Nets-koncernen. På baggrund heraf har Sara praktisk erfaring med at integrere og opbygge compliance-funktioner i udenlandske selskaber med group compliance funktionen, herunder ved at sikre korrekt organisering og rapporteringslinjer.

Sara har et indgående kendskab til koblingen mellem regler og IT- systemer, og hun har opnået dyb indsigt i bl.a. MiFID2 og hvidvaskreglerne fra sin deltagelse i diverse arbejdsgrupper, herunder pengeinstitutternes hvidvaskarbejdsgruppe hos Finans Danmark samt hvidvask- og MiFID2 styregrupperne hos SDC. Derudover har Sara haft en stor rolle i implementeringen af forskellig EU-regulering, såsom fjerde hvidvaskdirektiv, MiFID2 og GDPR.

Seneste insights

Flere insights