Sara Sadolin

advokatfuldmægtig

Sara Sadolin er advokatfuldmægtig i vores team for Energi og Infrastruktur.

Sara beskæftiger især med komplekse juridiske spørgsmål inden for miljø- og planretlige emner i forbindelse med større transaktioner og tvister. Herudover bidrager Sara løbende med miljø- og planretlig rådgivning til vores klienter.

Sara har tidligere arbejdet hos Planklagenævnet, og har herigennem fået indgående kendskab til den administrative praksis på planområdet, samt til de hensyn, der gør sig gældende ved håndhævelse af den planretlige lovgivning. 

Seneste nyt om Miljø og Planret

Miljø- og Planret