Sarah Schæffer

advokat (L)

Sarah Schæffer er advokat i vores team for Dispute Resolution.

Sarah beskæftiger sig med rets- og voldgiftssager inden for entrepriseret og generel forsikrings- og erstatningsret samt rådgiver i sager om infrastruktur.

Hun rådgiver klienter inden for flere områder, herunder tekniske rådgivere, entreprenører og bygherrer vedrørende rets- og voldgiftssager om rådgiveres/entreprenørers erstatningsansvar, produkt- og erhvervsansvar. Sarah rådgiver endvidere klienter i rets- og voldgiftssager af mere generel erstatningsretlig karakter og beskæftiger sig dagligt med procesret.


Sarah har bl.a. rådgivet en række større og mellemstore virksomheder bl.a. inden for bygge- og anlægsbranchen, hvor hun har bidraget med sine juridiske kompetencer samt sikret en effektiv proces i flere komplekse og omfangsrige skønssager samt rets- og voldgiftssager.

Derudover har Sarah rådgivet klienter inden for anlægssektoren om større infrastrukturprojekter, hvor Sarah bl.a. har sikret en effektiv projektstyring.

Sarah er endvidere medlem af bestyrelsen i Young Arbitrators Copenhagen.

Seneste nyt om Dispute Resolution

Læs alle insights om Dispute Resolution