Sarah Schæffer

advokat (L), director, LL.M.

Sarah Schæffer er director i vores team for Dispute Resolution.

Sarah beskæftiger sig udelukkende med rets- og voldgiftssager inden for en lang række formueretlige retsområder, herunder generel erstatnings- og forsikringsret, aftaleret og entrepriseret.

Sarah rådgiver klienter i erstatningssager om bl.a. ledelsesansvar, professionsansvar og produkt- og erhvervsansvar. Hun har særligt fokus på kommercielle tvister og erfaring med håndtering af større sagskomplekser, herunder effektiv projektstyring.

Sarah arbejder med sager for både de ordinære domstole samt voldgiftssager ved Det Danske Voldgiftsinstitut og Voldgiftsnævnet for Bygge- og Anlægsvirksomhed. Derudover har Sarah erfaring med omfattende syn og skøn.

Sarah har en LL.M. (Master of International Dispute Resolution and Economic Law) fra Queen Mary University of London, hvor hun har specialiseret sig inden for international voldgift. Som bestyrelsesmedlem i foreningen Young Arbitrators Copenhagen, arbejder Sarah for at udbrede kendskab til og interesse inden for international voldgift i Danmark.

Seneste nyt om Dispute Resolution

Læs alle insights om Dispute Resolution