Sarah Schæffer

advokat (L), director, LL.M.

Sarah Schæffer er director i vores team for Dispute Resolution, herunder erhvervsstrafferet og advokatundersøgelser, med særligt fokus på kommercielle tvister.

Sarah rådgiver klienter i komplekse nationale og internationale strafferetssager, bistår med tilrettelæggelse og gennemførelse af interne undersøgelser samt rådgiver klienter på compliance-relaterede områder, herunder hvidvask, antikorruption og bestikkelse, kursmanipulation, m.fl.

Derudover beskæftiger Sarah sig med civilretlige rets- og voldgiftssager, herunder særligt erstatningssager om bl.a. ledelsesansvar, professionsansvar og produkt- og erhvervsansvar. 

Sarah har betydelig erfaring med håndtering af større sagskomplekser, hvilket sikrer vores klienter en effektiv projektstyring.

I perioden januar-marts 2022 var Sarah konstitueret landsdommer i Østre Landsret og har dermed et indgående kendskab til domstolssystemet.

Endeligt har Sarah en LL.M. (Master of International Dispute Resolution and Economic Law) fra Queen Mary University of London og har i den forbindelse udgivet to artikler om voldgiftsdommeres erstatningsansvar i henholdsvis Stockholm Arbitration Yearbook og Erhvervsjuridisk Tidsskrift. 

Seneste nyt om Dispute Resolution

Dispute Resolution