Shaina Jabbar

advokat, partner

Shaina Jabbar er specialiseret i dansk og europæisk selskabsret og børsret og har erfaring som rådgiver for en række førende danske og internationale virksomheder.

Shaina har særlig ekspertise inden for etablering og omstrukturering af virksomheder og rådgiver løbende et bredt udsnit af danske og udenlandske virksomheder særligt i forbindelse med nationale og grænseoverskridende fusioner og spaltninger.

Selskabsretlig rådgivning til statslige aktieselskaber samt rådgivning om børsnoterede obligationer og om medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer er også en væsentlig del af Shainas arbejde, og hun rådgiver derudover bl.a. om fondsret.

Inden for de seneste år har Shaina hjulpet både danske og udenlandske forsikrings- og pensionsselskaber med omstruktureringer, fusioner og overdragelser af forsikringsporteføljer. Det har givet et dybt kendskab til de regulatoriske processer ved større organisatoriske ændringer i forsikrings- og pensionsbranchen.

Shaina er i 2018 trådt ind som medlem af Danske Advokaters Fagudvalg for Selskabsret.

Highlights

  • Nordjyske Bank A/S - overtagelsestilbud til aktionærerne i Nørresundby Bank og fusion mellem bankerne
  • DONG Energy A/S - investering fra Goldman Sachs, ATP og PFA
  • Covidien Plc - bistand til global koncernomstrukturering
  • Pfizer ApS - global spaltning
  • Telenor - fusion (nu opgivet) af Telenors og Telias danske aktiviteter
  • DONG Energy A/S - spaltning af DONG Oil Pipe A/S
  • Københavns Lufthavne A/S - rådgivning ved implementering af ny Corporate Governance-struktur og generel selskabsretlig og børsretlig rådgivning
  • Post Danmark A/S - den store nordiske postfusion mellem svenske Posten AB og Post Danmark til det nuværende selskab Post Nord AB

Seneste nyt om Selskabsret og Commercial Contracts

Læs alle insights om Selskabsret og Commercial Contracts