Signe Sabroe Bitzow

advokat

Signe Sabroe Bitzow er advokat i vores team for Dispute Resolution.

Signe beskæftiger sig med rets- og voldgiftssager samt generel rådgivning inden for en bred vifte af de formueretlige retsområder, herunder entrepriseret og generel forsikrings-, erstatnings- og kontraktsret. 

Signe rådgiver blandt andet tekniske rådgivere, entreprenører og bygherrer i forbindelse med rets- og voldgiftssager. Rådgivningen vedrører blandt andet rådgiveres/entreprenørers erstatningsansvar, samt produkt- og erhvervsansvar. Herudover rådgiver Signe klienter i tvister af mere generel erstatningsretlig og kontraktsretlig karakter.

Seneste nyt om Dispute Resolution

Dispute Resolution